1398/07/10

راهپیمایی اربعین در زمره مناسک بی‌بدیل است

راهپیمایی جهانی اربعین در زمره مناسک کم بدیل یا بی بدیل است و این سنت عراقیان به سنتی کم مانند تبدیل شده است.

راهپیمایی اربعین در زمره مناسک بی‌بدیل است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سيستان و بلوچستان،​ آقای سید عباس صالحی در مراسم پایانی پنجمین جایزه جهانی اربعین افزود: هیچ مناسک دینی را از لحاظ گستره جنسی، سنی، ملیتی، فراطبقاتی و فراساختاری نمی‌توان با اربعین مقایسه کرد. وزیر ارشاد افزود: یک زاویه اربعین این است که در گستره مناسک، با مناسکی گسترده و متنوع روبرو هستیم. گستره‌ای که به آن میدان عمل و تاثیر گذاری می‌دهد. وی گفت: ترکیب سازی‌هایی که در مناسک اربعین مشاهده می‌کنیم نیز آن را زیبا کرده است. وزیر ارشاد افزود: دو بال دینی و سیاسی این مناسک کاملا مشهود بوده است، عمق دهی به باور‌های دینی و مذهبی و نمایان شدن اقتدار در زاویه‌های مختلف در آن است، ترکیب خداخواهی و انسان دوستی هم آن را زیبا کرده است. صالحی گفت: این دوگانه‌ها به اربعین جلوه خاص می‌دهد و آنچه در اربعین از بومی گرایی و جهانی گرایی مشاهده می‌کنیم تعریف خاصی از اربعین ارائه می‌دهد. وی افزود: دلالت‌های معنایی اربعین هم دلالت‌های خاصی است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اربعین با این ماهیت و قدرت تصویرسازی می‌تواند بیش از گذشته مورد بهره برداری روحی معرفتی و اجتماعی قرار گیرد. صالحی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های هنر برای بازنمایی زیبایی‌های راهپیمائی اربعین استفاده کرد، گفت: ​چگونه می‌توانیم از هنر در بازنمایی این اتفاق استفاده کنیم و باید به این سوال در چنین محافلی توجه شود.


خروج