آدرس : زاهدان – خیابان شریعتی – شریعتی 5 (روبروی استانداری) – پلاک 9- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان
تلفن : 05433235599 _ 05433213916
ایمیل :sb@ccoip.ir
فاکس: 33235600-054
کد پستی :9816716439